Hỏi - đáp về du học

Trao đổi kinh nghiệm sống , học tập và mẹo hay cho các bạn du học sinh mới tại các nước du học như : Nhà ở , Việc làm thêm, Các tuyến xe đi học , các nhà hàng việt , Pháp luật tại nơi sinh sống và học tập

MỸ

Chủ đề: 29
Bài viết: 52
Chủ đề
29
Bài viết
52

CANADA

Chủ đề: 158
Bài viết: 192
Chủ đề
158
Bài viết
192

AUSTRALIA

Chủ đề: 40
Bài viết: 60
Chủ đề
40
Bài viết
60

THỤY SĨ

Chủ đề: 22
Bài viết: 22
Chủ đề
22
Bài viết
22

NHẬT BẢN

Chủ đề: 31
Bài viết: 57
Chủ đề
31
Bài viết
57

HÀN QUỐC

Chủ đề: 29
Bài viết: 57
Chủ đề
29
Bài viết
57

MALTA

Chủ đề: 5
Bài viết: 5
Chủ đề
5
Bài viết
5

HÀ LAN

Chủ đề: 13
Bài viết: 13
Chủ đề
13
Bài viết
13

ANH

Chủ đề: 4
Bài viết: 5
Chủ đề
4
Bài viết
5

IRELAND

Chủ đề: 3
Bài viết: 3
Chủ đề
3
Bài viết
3

NEW ZEALAND

Chủ đề: 6
Bài viết: 8
Chủ đề
6
Bài viết
8

PHÁP

Chủ đề: 4
Bài viết: 4
Chủ đề
4
Bài viết
4

SINGAPORE

Chủ đề: 5
Bài viết: 5
Chủ đề
5
Bài viết
5