cac chuong trinh dao tao ngan han

  1. An Nguyen

    Các chương trình đào tạo ngắn hạn ở Pháp

    Các khóa đào tạo ngắn hạn được thiết kế nhằm mục đích giúp sinh viên có thể nhanh chóng ra làm việc. Tuy nhiên, sinh viên cũng có thể tiếp tục theo học những khóa học cao hơn. Được tổ chức thành hai hoặc ba năm học, đây là các chương trình trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp hay dịch vụ...
Diễn đàn xin visa, xuất nhập cảnh, định cư - đầu tư, di trú, du học, du lịch.
DMCA.com Protection Status