chuong trinh du hoc singapore

  1. Tú Linh

    Khi tìm hiểu về các trường tại Singapore, tôi thấy SMU có yêu cầu đầu vào cao nhưng thời gian học lại ngắn. Xin hỏi liệu có gì mâu thuẫn?

    Khi tìm hiểu về các trường tại Singapore, tôi thấy SMU có yêu cầu đầu vào cao nhưng thời gian học lại ngắn. Xin hỏi liệu có gì mâu thuẫn?
Diễn đàn xin visa | Định cư - di trú
DMCA.com Protection Status