chuong trinh trung hoc o new zealand

  1. Tú Linh

    Cho tôi hỏi ở New Zealand có chương trình trung học không hay phải tốt nghiệp 12 xong mới đi học được?

    Cho tôi hỏi ở New Zealand có chương trình trung học không hay phải tốt nghiệp 12 xong mới đi học được?
Diễn đàn xin visa | Định cư - di trú
DMCA.com Protection Status