có thể sống ở nơi khác ngoài kí túc xá không?

  1. Tú Linh

    Du học Hàn Quốc Có thể sống ở nơi khác ngoài kí túc xá không?

    Có thể sống ở nơi khác ngoài kí túc xá không?
Diễn đàn xin visa | Định cư - di trú
DMCA.com Protection Status