địa chỉ đại sứ quán

 1. Ms.Lucy

  Đại sứ quán Việt Nam ở Venezuela

  ĐSQ Việt Nam tại Venezuela - Địa chỉ : 6ta Avenida.Entre 8va y 9na Transversal Quinta El.Cigarral Urbanizacion Altamira Caracas D.C Venezuela - Điện thoại: 58 212 261 0074 - Mobile Phone : - Fax: 58 212 264 7324 - Ngoài giờ (phone): - Ngoài giờ (fax): - Lãnh sự : - Email ...
 2. Ms.Lucy

  Đại sứ quán Việt Nam ở Uzbekistan

  ĐSQ Việt Nam tại Uzbekistan - Địa chỉ : Rashidov-Str-100,Tashkent-700084, UZBEKISTAN - Điện thoại: 1356493, 13 44541, 234 0393 (VP) - Mobile Phone : - Fax: 120 6265, 120 6556 - Ngoài giờ (phone): - Ngoài giờ (fax): - Lãnh sự : - Email : dsqvntas@rol.uz - Code : 00-998-71
 3. Ms.Lucy

  Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ

  1 . LSQ Việt Nam tại Newyork - Địa chỉ : 866 United Nations Plaza, Suite 435. New York, NY 10017. USA - Điện thoại: 212 - 644 - 0594 / 0831 - Mobile Phone : - Fax: 212 - 644 - 5732 - Ngoài giờ (phone): - Ngoài giờ (fax): - Lãnh sự : - Email : info@vietnam-un.org - Code : 2 . ĐSQ Việt Nam...
 4. Ms.Lucy

  Đại sứ quán Việt Nam ở Anh và Bắc Ailen

  ĐSQ Việt Nam tại Anh và Bắc Ailen - Địa chỉ : 12-14Victoria Road, LondonW8-5rd, UK. - Điện thoại: 793 71 912 - Mobile Phone : - Fax: 44 14 6424 - Ngoài giờ (phone): - Ngoài giờ (fax): 75653853 - Lãnh sự : 44 14 6421, 44 14 6426 - Email : vnparis@club-internet.fr...
 5. Ms.Lucy

  Đại sứ quán Việt Nam ở Ucraina

  ĐSQ Việt Nam tại Ucraina - Địa chỉ : 51 Tovarna -Str 01103/ Kiev. Ucaraina - Điện thoại: 284 55442 - Mobile Phone : - Fax: 284 5738 - Ngoài giờ (phone): 284 5740 - Ngoài giờ (fax): - Lãnh sự : 284 5738 - Email : dsq@dsqvn.kiev.ua - Code : 00-380-44
 6. Ms.Lucy

  Đại sứ quán Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ

  ĐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ - Địa chỉ : Cayhane Sokak No 34 Gaziosmanpasa Ankara - Điện thoại: 090 312 -446 8049 - Mobile Phone : - Fax: 090 312 - 4465623 - Ngoài giờ (phone): - Ngoài giờ (fax): 446 5623 - Lãnh sự : - Email : qvnturkey@yahoo.com - Code : 090 312
 7. Ms.Lucy

  Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan

  1 . ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan - Địa chỉ : 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 - Điện thoại: 251 5836-38, 253 4464, 242 190 - Mobile Phone : - Fax: 254 4630, 241 154 - Ngoài giờ (phone): - Ngoài giờ (fax): 251 7201, 250 7525 - Lãnh sự : 251 5837 / 115 hoặc 116 - Email ...
 8. Ms.Lucy

  Đại sứ quán Việt Nam ở Tanzania

  ĐSQ Việt Nam tại Tanzania - Địa chỉ : P.O.Box 9724-Dar Es Salaam-U.R.Tanzania - Điện thoại: 222 773172, 222772269, 222 773138 - Mobile Phone : - Fax: 222 773172, 222772269, 222 773138 - Ngoài giờ (phone): - Ngoài giờ (fax): - Lãnh sự : - Email : hungvnemb@yahoo.com, vnemb.tz@mofa.gov.vn -...
 9. Ms.Lucy

  Đại sứ quán Việt Nam ở Thụy sĩ

  ĐSQ Việt Nam tại Thụy Sĩ (Bern) - Địa chỉ : Schlosslistrasse 26 - 3008 Bern - Switzerland - Điện thoại: 388 78 78 - Mobile Phone : - Fax: 388 78 79 - Ngoài giờ (phone): - Ngoài giờ (fax): - Lãnh sự : - Email : vietsuisse@blue.win.ch - Code : 00- 41 31
 10. Ms.Lucy

  Đại sứ quán Việt Nam ở Thụy Điển

  1 . ĐSQ Việt Nam tại Thụy Điển - Địa chỉ : Orby Slottsvag 26125 ALVSJO, Stockholm - Điện thoại: 55621070, 55621071, VP: 55621083, 55621082 - Mobile Phone : - Fax: 55621080 - Ngoài giờ (phone): 860337 - Ngoài giờ (fax): - Lãnh sự : 55621077, 55621079 - Email : info@vietnamemb.se - Code ...
 11. Ms.Lucy

  Đại sứ quán Việt Nam ở Tây ban nha

  ĐSQ Việt Nam tại Tây Ban Nha - Địa chỉ : Arturo Soria 201-pta 1A-28043- Madrid - Điện thoại: 915102867 - Mobile Phone : - Fax: 914157067 - Ngoài giờ (phone): - Ngoài giờ (fax): - Lãnh sự : - Email : claudiomes@yahoo.com - Code : 00 - 34
 12. Ms.Lucy

  Đại sứ quán Việt Nam ở Nam Phi

  ĐSQ Việt Nam ở Nam Phi - Địa chỉ : 87 Brooks Street, Brooklyn , P.O. Box : 13692 Hatfield 0028 Pretoria, Republic of South Africa - Điện thoại: 362 8119, 362 8118 - Mobile Phone : - Fax: 362 8115 - Ngoài giờ (phone): - Ngoài giờ (fax): - Lãnh sự : - Email : embassy@vietnam.co.za - Code ...
 13. Ms.Lucy

  Đại sứ quán Việt Nam ở Singapore

  ĐSQ Việt Nam tại Singapore - Địa chỉ : 10 Leedon Park, Singapore 267887 - Điện thoại: 463 8004, 462 5938 - Mobile Phone : - Fax: 468 9863 - Ngoài giờ (phone): - Ngoài giờ (fax): 462 5936 - Lãnh sự : 462 5994 - . 462 5938 - Email : vnemb@singnet.com.sg - Code : 00-65-6
 14. Ms.Lucy

  Đại sứ quán Việt Nam ở Liên bang Nga

  1 . ĐSQ Việt Nam tại liên bang Nga - Địa chỉ : Moscow, Bolshaya Pirogovskaia, 13 - Điện thoại: 247 0212 - Mobile Phone : - Fax: 245 1092 - Ngoài giờ (phone): 245 0925 - Ngoài giờ (fax): - Lãnh sự : (Phone/Fax) 246 0687, 246 6807 - Email : dsqvn@com2com.ru - Code : 00-7-095 2 . TLSQ Việt...
 15. Ms.Lucy

  Đại sứ quán Việt Nam ở Rumani

  ĐSQ Việt Nam tại Rumani - Địa chỉ : Str.C.A. Roseth Nr.35 Sector 2 Bucaest - Rumania - Điện thoại: - Mobile Phone : - Fax: 312 1626, 211 3738 - Ngoài giờ (phone): - Ngoài giờ (fax): - Lãnh sự : 311 0334 - Email : vietrom2005@yahoo.com - Code : 00-4021
 16. Ms.Lucy

  Đại sứ quán Việt Nam ở Angola

  ĐSQ Việt Nam tại Angola - Địa chỉ : EMBASSY OF VIET NAM Rua Alexandre Perse M 4. Maianga-Luanda - Điện thoại: 00-244222391075 - 390684 - Mobile Phone : - Fax: 00244.2222 390369 - Ngoài giờ (phone): - Ngoài giờ (fax): - Lãnh sự : - Email : dsqvnangola@netangola.com, lanhsuangola@netgangola.com -...
 17. Ms.Lucy

  Đại sứ quán Việt Nam ở Algeria

  Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria - Địa chỉ : 30, Rue Chénoua, Hydra,Alger - Điện thoại: VP: 608843, 609141; Chính trị: 692752, 692973 - Mobile Phone : - Fax: 69 3778 - Ngoài giờ (phone): - Ngoài giờ (fax): - Lãnh sự : - Email : sqvnaler@djazair-conn.ect.com - Code : 00-213-21
Diễn đàn xin visa, xuất nhập cảnh, định cư - đầu tư, di trú, du học, du lịch.
DMCA.com Protection Status