dịch thuật công chứng ở đâu

  1. An Nguyen

    Tại sao phải dịch thuật công chứng?

    Tại sao phải dịch thuật công chứng? Một số giao dịch, hồ sơ bắt buộc phải dịch thuật công chứng. Dù không có quy định thì hồ sơ dịch thuật công chứng cũng có độ tin tưởng cao hơn. Bởi lẽ, được quy định và giám sát bởi nhà nước. Muốn dịch thuật công chứng được, tài liệu phải có chữ ký và con...
  2. An Nguyen

    Dịch thuật công chứng ở đâu?

    Dịch thuật công chứng ở đâu? Dịch thuật công chứng tư pháp Trực tiếp ở UBND Quận, Huyện: chú ý là phí dịch thuật cao, thời gian dịch thuật lâu. Thông thường dịch tiếng anh là 100 ngàn một trang, thời gian xử lý hồ sơ tối thiểu 3 ngày. Các công ty, dịch vụ dịch thuật: thời gian giải quyết...
Diễn đàn xin visa, xuất nhập cảnh, định cư - đầu tư, di trú, du học, du lịch.
DMCA.com Protection Status