diêm gap

  1. Tú Linh

    Điểm GPA thì lấy 3 năm cộng lại chia 3 hay lấy năm 12 thôi ạ?

    Điểm GPA thì lấy 3 năm cộng lại chia 3 hay lấy năm 12 thôi ạ?
Diễn đàn xin visa | Định cư - di trú
DMCA.com Protection Status