điều kiện dự tuyển vào đại học pháp

  1. An Nguyen

    Điều kiện dự tuyển vào Giáo dục Đại học Pháp

    Tuỳ theo chương trình mà bạn muốn dự tuyển, bạn cần hội đủ một số điều kiện để được dự tuyển vào Giáo dục Đại học Pháp. Điều kiện dự tuyển vào Giáo dục Đại học Pháp : Trường hợp thứ nhất : Đối với thí sinh dự tuyển vào năm Đại học : Cử nhân năm 1 (Licence 1), DUT, CGPE, BTS, Giai đoạn 1...
Diễn đàn xin visa, xuất nhập cảnh, định cư - đầu tư, di trú, du học, du lịch.
DMCA.com Protection Status