dieu kien topik du hoc han quoc

  1. Tú Linh

    Du học Hàn Quốc Thời gian để học lên Topik khoảng bao lâu và khi sang bên Hàn mình có thể đi làm thêm ngay hay phải chờ thêm một khoảng thời gian?

    Thời gian để học lên Topik khoảng bao lâu và khi sang bên Hàn mình có thể đi làm thêm ngay hay phải chờ thêm một khoảng thời gian?
  2. Tú Linh

    Du học Hàn Quốc Du học nghề chỉ cần tối thiểu topik 2 còn du học đại học thì sao?

    Du học nghề chỉ cần tối thiểu topik 2 còn du học đại học thì sao?
Diễn đàn xin visa, xuất nhập cảnh, định cư - đầu tư, di trú, du học, du lịch.
DMCA.com Protection Status