đinh cư úc đoàn tụ gia đình

 1. Visa trọn gói

  Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện chăm sóc người thân - Visa 116

  Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện chăm sóc người thân - Visa 116 Visa 116 này áp dụng đối với đối tượng là người chăm sóc cho họ hàng Úc hoặc thành viên khác trong gia đình đang trong tình trạng điều trị y tế. Visa này yêu cầu người nộp đơn phải được bảo trợ bởi một người họ hàng Úc hoặc người...
 2. Visa trọn gói

  Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện người thân duy nhất còn lại - Visa 115

  Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện người thân duy nhất còn lại - Visa 115 Visa này áp dụng đối với đối tượng có họ hàng gần thường trú ở Úc và là công dân Úc, cư dân thường trú ở Úc hoặc cư dân New Zealand đủ điều kiện. Visa này yêu cầu quý vị phải được bảo trợ bởi một người họ hàng đủ điều kiện...
 3. Visa trọn gói

  Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện người thân già yếu lệ thuộc - Visa 114

  Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện người thân già yếu lệ thuộc - Visa 114 Visa 114 này cho phép đối tượng lớn tuổi sống phụ thuộc vào họ hàng ở Úc đối với tất cả hoặc phần lớn các chi phí sinh hoạt khi di cư đến Úc. Visa này yêu cầu người nộp đơn phải được bảo trợ bởi họ hàng của họ ở Úc. Visa...
 4. Visa trọn gói

  Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện con phụ thuộc - Visa 445

  Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện con phụ thuộc - Visa 445 Visa 445 dành cho con cái phụ thuộc có thể là con ruột hay con của vợ/chồng trong lần hôn nhân trước, có cha/mẹ đang sở hữu Visa tạm theo diện bảo lãnh vợ/chồng và chưa được cấp Visa định cư chính thức. Visa cho phép trẻ được ra vào Úc...
 5. Visa trọn gói

  Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện con nuôi - Visa 102

  Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện con nuôi - Visa 102 Đây là visa vĩnh viễn cho trẻ dưới 18 tuổi đã được nhận nuôi hoặc sắp được nhận nuôi từ bên ngoài nước Úc. Cha/mẹ nuôi, hoặc cha/mẹ nuôi tương lai, phải là công dân Úc, cư dân Úc vĩnh viễn, hoặc cư dân New Zealand đủ điều kiện. Cha/mẹ nuôi...
 6. Visa trọn gói

  Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện Con ruột / Con ghẻ - Visa 101

  Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện Con ruột / Con ghẻ - Visa 101 Visa 101 vĩnh viễn cho phép con cái đến và ở lại Úc cùng với cha/mẹ là người bảo trợ. Cha/mẹ phải là công dân Úc, cư dân vĩnh viễn Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện. Cha mẹ có thể đóng vai trò là người bảo trợ cho...
 7. Visa trọn gói

  Định cư úc đoàn tụ gia đình diện Cha mẹ có đóng tiền một phần (tạm trú) - Visa 173

  Định cư úc đoàn tụ gia đình diện Cha mẹ có đóng tiền một phần (tạm trú) - Visa 173 Thông tin chung về thị thực 173 Thị thực 173 này dành cho cha mẹ ở bên ngoài nước Úc, có con cái định cư ở Úc, để đến và sống ở Úc trong vòng 2 năm. Quý vị không thể gia hạn hoặc tái tục thị thực này. Nếu...
 8. Visa trọn gói

  Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện Cha mẹ có đóng tiền toàn phần (thường trú) - Visa 143

  Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện Cha mẹ có đóng tiền toàn phần (thường trú) - Visa 143 Visa 143 này cho phép cha mẹ di trú đến Úc lâu dài, để đoàn tụ với con cái đang sống ở Úc. Visa này yêu cầu rằng quý vị được con cái bảo trợ, hoặc một người bảo trợ đủ điều kiện khác ở Úc. Thời gian chờ đợi...
 9. Visa trọn gói

  Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện Vợ, chồng hoặc hôn nhân đồng tính - Visa 309

  Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện Vợ, chồng hoặc hôn nhân đồng tính - Visa 309 Visa 309 cho phép quý vị vào Úc và kết hôn với vợ/chồng chưa cưới trong thời hạn Visa có hiệu lực 9 tháng. Vợ/chồng chưa cưới của quý vị phải thuộc một trong những trường hợp sau: Là công dân Úc Là cư dân vĩnh viễn...
Diễn đàn xin visa, xuất nhập cảnh, định cư - đầu tư, di trú, du học, du lịch.
DMCA.com Protection Status