du hoc dai hoc new zealand

  1. Tú Linh

    Em muốn biết thời gian hoàn thành bậc đại học ở New Zealand là bao lâu, em có thể học vượt ở bậc đại học để nhanh lấy bằng không?

    Em muốn biết thời gian hoàn thành bậc đại học ở New Zealand là bao lâu, em có thể học vượt ở bậc đại học để nhanh lấy bằng không?
Diễn đàn xin visa | Định cư - di trú
DMCA.com Protection Status