du học mỹ từ lớp 10 được không?

  1. Tú Linh

    Tôi đang học lớp 10 và tôi có thể đi du học Mỹ ngay từ bây giờ được không?

    Tôi đang học lớp 10 và tôi có thể đi du học Mỹ ngay từ bây giờ được không?
Diễn đàn xin visa | Định cư - di trú
DMCA.com Protection Status