du hoc singapore he dai hoc

  1. Tú Linh

    Em muốn hỏi ở Singapore, bậc học cao đẳng và đại học khác nhau ra sao, khoảng cách giữa hai văn bằng là bao xa?

    Em muốn hỏi ở Singapore, bậc học cao đẳng và đại học khác nhau ra sao, khoảng cách giữa hai văn bằng là bao xa?
Diễn đàn xin visa | Định cư - di trú
DMCA.com Protection Status