hồ sơ bổ sung visa du lịch đan mạch

  1. Hoàng Nguyễn

    Đối với các chuyến đi với mục đích du lịch

    Đối với các chuyến đi với mục đích du lịch Người xin thị thực cần phải nộp: 1.Tờ khai xin thị thực được điền đầy đủ bằng tiếng Anh, dùng chữ in hoa. Mời xem thêm phiên bản tiếng Việt của tờ khai và với mục đích hỗ trợ cho người xin thị thực không biết tiếng Anh vì thế không nộp cho Sứ quán tờ...
Diễn đàn xin visa, xuất nhập cảnh, định cư - đầu tư, di trú, du học, du lịch.
DMCA.com Protection Status