hồ sơ visa du lịch mexico

  1. Hoàng Nguyễn

    Visa Anh hồ sơ xin thị thực du lịch mexico

    LƯU Ý: Những người xin thị thực có thị thực hoặc visa cư trú tạm thời của các nước Mỹ, Nhật Bản, Anh, Canada hoặc các nước trong khối liên Minh Châu Âu (Schengen), sẽ được miễn thị thực vào Mê-hi-cô với mục đích du lịch và công tác trong thời gian tối đa là 6 tháng.Những người sở hữu thẻ APEC...
Diễn đàn xin visa | Định cư - di trú
DMCA.com Protection Status