làm gì khi đi du học

  1. Hoàng Nguyễn

    Visa Nhật Bản Chế độ giáo dục Nhật Bản và các hình thức du học Nhật Bản

    Giáo dục sau trung học phổ thông của Nhật Bản sẽ bắt đầu sau khi hoàn thành 12 năm học gồm giáo dục tiểu học (6 năm), giáo dục trung học (trung học cơ sở: 3 năm, trung học phổ thông: 3 năm). Các cơ sở giáo dục sau trung học phổ thông mà lưu học sinh có thể vào học có 5 loại gồm: (1)Cao đẳng...
Diễn đàn xin visa, xuất nhập cảnh, định cư - đầu tư, di trú, du học, du lịch.
DMCA.com Protection Status