làm passport tỉnh vĩnh long

  1. Hoàng Nguyễn

    passport- hộ chiếu hướng dẫn làm passport tỉnh Vĩnh Long

    Cấp hộ chiếu phổ thông (lần đầu) tại Công an cấp tỉnh Trình tự thực hiện : Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2- Nộp hồ sơ: 1. Công dân Việt Nam đang thường trú ở trong tỉnh (kể cả tạm trú trong tỉnh được Công an địa phương cấp sổ tạm trú) có nhu cầu cấp hộ chiếu phổ...
Diễn đàn xin visa | Định cư - di trú
DMCA.com Protection Status