mẫu đơn visa bỉ

  1. Admin

    lựa chọn ngôn ngữ xử lý hồ sơ xin thị thực

    Theo luật về sử dụng ngôn ngữ hành chính ban hành ngày 18/07/1966, Sở ngoại kiều đưa ra các quy định và các quyết định của mình bằng một trong ba ngôn ngữ chính thức của quốc gia (tiếng Đức, Pháp, Hà Lan). Cụ thể là : 1. Đối với thị thực ngắn hạn (visas Schengen) : Ngôn ngữ dùng để xử lý hồ...
Diễn đàn xin visa, xuất nhập cảnh, định cư - đầu tư, di trú, du học, du lịch.
DMCA.com Protection Status