micronesia sử dụng ngôn ngữ chính là gì?

  1. Tú Linh

    Tiền Liên bang Micronesia là gì? Micronesia sử dụng ngôn ngữ chính là gì?

    Tiền Liên bang Micronesia là gì? Micronesia sử dụng ngôn ngữ chính là gì?
Diễn đàn xin visa, xuất nhập cảnh, định cư - đầu tư, di trú, du học, du lịch.
DMCA.com Protection Status