ngôn ngữ giao tiếp ở hà lan là tiếng gì?

  1. Tú Linh

    Ngôn ngữ giao tiếp ở Hà Lan là tiếng gì?

    Ngôn ngữ giao tiếp ở Hà Lan là tiếng gì?
Diễn đàn xin visa | Định cư - di trú
DMCA.com Protection Status