những thắc mắc về dịch thuật công chứng

  1. Du học Thụy Sĩ

    Tôi có thể yêu cầu người dịch dịch văn bản theo ý tôi không?

    Tôi có thể yêu cầu người dịch dịch văn bản theo ý tôi không?
Diễn đàn xin visa | Định cư - di trú
DMCA.com Protection Status