nơi nộp hồ sơ visa du lịch úc

  1. Hoàng Nguyễn

    Visa Trung Quốc Nơi nộp hồ sơ xin visa du lịch úc

    Để nộp hồ sơ xin visa du lịch úc , các bạn nộp theo 2 cách sau nộp trực tuyến : Nộp hồ sơ trực tuyến sử dụng ImmiAccount – để có thêm thông tin về cách thức nộp hồ sơ xin thị thực trực tuyến, quý vị vui lòng tham khảo Online visa lodgement và www.homeaffairs.gov.au/immiaccount. Quý vị không...
Diễn đàn xin visa | Định cư - di trú
DMCA.com Protection Status