thị thực áo

  1. Admin

    Visa Mỹ Thị thực Schengen cho mục đích công tác

    Thị thực Schengen cho mục đích công tác Tài liệu do người nộp hồ sơ cung cấp gồm: Đơn xin thị thực đã khai (chữ hoa hoặc khai trên máy tính) và ký tên, kèm theo 2 bức ảnh gần nhất (tiêu chuẩn ảnh: rộng 35 mm, cao 45 mm, độ tương phản rõ ràng, người phải nhìn thẳng vào máy chụp, đầu nhìn...
Diễn đàn xin visa | Định cư - di trú
DMCA.com Protection Status