thuc tap canada

  1. Tú Linh

    Lương của sinh viên thực tập theo chương trình Co-op là bao nhiêu?

    Lương của sinh viên thực tập theo chương trình Co-op là bao nhiêu?
  2. Tú Linh

    Chương trình thực tập hưởng lương tại Canada áp dụng cho những ngành nào? Để được đi thực tập học sinh cần làm những gì?

    Chương trình thực tập hưởng lương tại Canada áp dụng cho những ngành nào? Để được đi thực tập học sinh cần làm những gì?
Diễn đàn xin visa, xuất nhập cảnh, định cư - đầu tư, di trú, du học, du lịch.
DMCA.com Protection Status