ucraina

  1. Ms.Lucy

    Đại sứ quán Việt Nam ở Ucraina

    ĐSQ Việt Nam tại Ucraina - Địa chỉ : 51 Tovarna -Str 01103/ Kiev. Ucaraina - Điện thoại: 284 55442 - Mobile Phone : - Fax: 284 5738 - Ngoài giờ (phone): 284 5740 - Ngoài giờ (fax): - Lãnh sự : 284 5738 - Email : dsq@dsqvn.kiev.ua - Code : 00-380-44
Diễn đàn xin visa, xuất nhập cảnh, định cư - đầu tư, di trú, du học, du lịch.
DMCA.com Protection Status