ví sao phải dịch thuật công chứng

  1. An Nguyen

    Tại sao phải dịch thuật công chứng?

    Tại sao phải dịch thuật công chứng? Một số giao dịch, hồ sơ bắt buộc phải dịch thuật công chứng. Dù không có quy định thì hồ sơ dịch thuật công chứng cũng có độ tin tưởng cao hơn. Bởi lẽ, được quy định và giám sát bởi nhà nước. Muốn dịch thuật công chứng được, tài liệu phải có chữ ký và con...
Diễn đàn xin visa, xuất nhập cảnh, định cư - đầu tư, di trú, du học, du lịch.
DMCA.com Protection Status