visa bỉ cho phép tôi ở lại bỉ bao lâu?

  1. Việt di trú

    Visa Bỉ cho phép tôi ở lại Bỉ bao lâu? Tôi phải đợi bao lâu mới nhận được kết quả hồ sơ visa đi Bỉ?

    Visa Bỉ cho phép tôi ở lại Bỉ bao lâu? Tôi phải đợi bao lâu mới nhận được kết quả hồ sơ visa đi Bỉ?
Diễn đàn xin visa | Định cư - di trú
DMCA.com Protection Status