visa đi thăm người thân

  1. Hoàng Nguyễn

    Đối với các trường hợp đi thăm người thân

    Người xin thị thực cần phải nộp: 1. Tờ khai xin thị thực được điền đầy đủ bằng tiếng Anh, dùng chữ in hoa. Mời xem thêm phiên bản tiếng Việt của tờ khai và với mục đích hỗ trợ cho người xin thị thực không biết tiếng Anh vì thế không nộp cho Sứ quán tờ khai này. 2. Một bản sao hộ chiếu hoặc...
Diễn đàn xin visa, xuất nhập cảnh, định cư - đầu tư, di trú, du học, du lịch.
DMCA.com Protection Status