vừa học vừa làm ở new zealand có được không?

  1. Tú Linh

    Em có thể vừa học vừa làm khi du học ở New Zealand được không? Có hợp pháp không? Tốt nghiệp đại học tại New Zealand xong cơ hội việc làm tại đây như

    Em có thể vừa học vừa làm khi du học ở New Zealand được không? Có hợp pháp không? Tốt nghiệp đại học tại New Zealand xong cơ hội việc làm tại đây như thế nào?
Diễn đàn xin visa | Định cư - di trú
DMCA.com Protection Status