xin visa bỉ khó không

  1. Việt di trú

    Xin visa một nước nhưng nhập cảnh nước khác có được hay không?

    Xin visa một nước nhưng nhập cảnh nước khác có được hay không?
Diễn đàn xin visa, xuất nhập cảnh, định cư - đầu tư, di trú, du học, du lịch.
DMCA.com Protection Status