xin visa bỉ khó không

  1. Việt di trú

    Xin visa một nước nhưng nhập cảnh nước khác có được hay không?

    Xin visa một nước nhưng nhập cảnh nước khác có được hay không?
Diễn đàn xin visa | Định cư - di trú
DMCA.com Protection Status