xin visa bỉ ở đâu

  1. Việt di trú

    Xin visa một nước nhưng nhập cảnh nước khác có được hay không?

    Xin visa một nước nhưng nhập cảnh nước khác có được hay không?
  2. Việt di trú

    Xin visa du lịch Bỉ ở đâu? Thủ tục gồm những giấy tờ gì?

    Xin visa du lịch Bỉ ở đâu? Thủ tục gồm những giấy tờ gì?
Diễn đàn xin visa, xuất nhập cảnh, định cư - đầu tư, di trú, du học, du lịch.
DMCA.com Protection Status