xin visa schengen bỉ

 1. Việt di trú

  Multiple Entry schengen visa cho phép đi được những nước nào ngoài khối Schengen không?

  Multiple Entry schengen visa cho phép đi được những nước nào ngoài khối Schengen không?
 2. Việt di trú

  Tôi đã có visa schengen single entry rồi, làm sao để xin multiple cho chuyến sau?

  Tôi đã có visa schengen single entry rồi, làm sao để xin visa schengen multiple cho chuyến sau?
 3. Việt di trú

  Visa Bỉ cho phép tôi ở lại Bỉ bao lâu? Tôi phải đợi bao lâu mới nhận được kết quả hồ sơ visa đi Bỉ?

  Visa Bỉ cho phép tôi ở lại Bỉ bao lâu? Tôi phải đợi bao lâu mới nhận được kết quả hồ sơ visa đi Bỉ?
 4. Việt di trú

  Lệ phí visa du lịch Bỉ?

  Lệ phí visa du lịch Bỉ?
 5. Việt di trú

  Đi du lịch Bỉ nên ăn gì?

  Đi du lịch Bỉ nên ăn gì?
 6. Việt di trú

  Du lịch Bỉ nên đi đâu?

  Du lịch Bỉ nên đi đâu?
 7. Việt di trú

  Nên đi du lịch Bỉ vào thời gian nào?

  Nên đi du lịch Bỉ vào thời gian nào?
Diễn đàn xin visa, xuất nhập cảnh, định cư - đầu tư, di trú, du học, du lịch.
DMCA.com Protection Status