xin visa schengen

  1. Tú Linh

    Visa Trung Quốc Visa Schengen - Xin visa Schengen ở nước nào dễ nhất?

    Visa Schengen - Xin visa Schengen ở nước nào dễ nhất? “Muốn đến Châu Âu? Bạn nhất định cần chuẩn bị visa đi Châu Âu (hay còn gọi là visa Schengen)! Nhưng tấm visa đáng giá này trước giờ vẫn bị coi là “khá chảnh”, và có thủ tục phức tạp “khó nhằn” đặc biệt với những bạn lần đầu sang trời Âu”...
  2. Việt di trú

    Multiple Entry schengen visa cho phép đi được những nước nào ngoài khối Schengen không?

    Multiple Entry schengen visa cho phép đi được những nước nào ngoài khối Schengen không?
Diễn đàn xin visa, xuất nhập cảnh, định cư - đầu tư, di trú, du học, du lịch.
DMCA.com Protection Status