passport- hộ chiếu Cấp hộ chiếu phổ thông tỉnh Kiên Giang

Hoàng Nguyễn

Chuyên gia đồng
Thượng đế
Bài viết
181
Nơi ở
TPHCM
#1
Nơi tiếp nhận hồ sơ : Phòng Xuất Nhập Cảnh Công An Tỉnh Kiên Giang
Địa chỉ : Số 08 Lý Thường Kiệt ,Phường Vĩnh Thanh , Thành Phố Rạch Gía , Tỉnh Kiên Giang
Số điện thoại : 069 3686 112 hoặc 069 3686 104
1. Văn bản áp dụng:
 • Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
 • Nghị định số 94/2015/NĐ-CP, ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
 • Thông tư số 29/2016/TT-BCA, ngày 06/7/2016 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP và Nghị định số 94/2015 của Chính phủ.
2. Biểu mẫu, tờ khai:
 • Tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước
 • Mẫu/Form X01 ( đính kèm cuối bài viết )(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCA, ngày 06/7/2016 của Bộ Công an).
3. Trình tự, thủ tục:
Theo Thông tư số 29 ngày 06/7/2016 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị số 136 ngày 17/8/2007 và Nghị định số 94/2015 của Chính phủ, quy định: Thủ tục cấp hộ chiếu như sau:

a) Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu, bao gồm:
 • 01 tờ khai theo mẫu (X 01) quy định.
 • 02 ảnh mới chụp, cỡ 4x6, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, phông nền màu trắng.
* Riêng đối với trẻ em dưới 14 tuổi:
Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu quy định phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ em đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh. Có 02 trường hợp xảy ra:

 • Trường hợp trẻ em dưới 9 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu với mẹ hoặc cha thì nộp 01 bản sao giấy khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu) và 2 ảnh cỡ 3x4cm cùng kiểu.
 • Trường hợp đề nghị cấp riêng hộ chiếu thì nộp 01 tờ khai theo mẫu quy định (cha hoặc mẹ khai và ký tên vào tờ khai); 01 bản sao giấy khai sinh và 2 ảnh cỡ 4x6cm.
Nếu trẻ em không còn mẹ, cha thì mẹ, cha nuôi hoặc người đỡ đầu (có giấy tờ chứng minh là người đỡ đầu hoặc mẹ, cha nuôi hợp pháp) khai và ký tên vào tờ khai.

4. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:

Người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu, cấp lại, sửa đổi hộ chiếu nộp hồ sơ tại cơ quan Quản lý XNC Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú hoặc tạm trú theo một trong 3 cách sau đây:

Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả:
Tờ khai không phải xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú. Khi đến nộp hồ sơ và nhận kết quả phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu. Nếu tạm trú thì phải xuất trình sổ tạm trú để kiểm tra.

Uỷ thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả:
 • Người uỷ thác khai và ký tên vào tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu theo mẫu quy định, có dấu giáp lai ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được uỷ thác.
 • Cơ quan, tổ chức được uỷ thác có công văn gửi Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Cục Quản lý XNC đề nghị giải quyết. Nếu đề nghị giải quyết cho nhiều người thì phải kèm theo danh sách những người uỷ thác, có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được uỷ thác.
 • Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được uỷ thác khi nộp hồ sơ và nhận kết quả đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu của người uỷ thác phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, chứng minh nhân dân của bản thân và của người uỷ thác để kiểm tra, đối chiếu.
* Riêng doanh nghiệp có tư cách pháp nhân khi được ủy thác phải nộp các giấy tờ kèm theo, gồm:
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì phải có giấy chứng nhận đầu tư.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của doanh nghiệp.
 • Văn bản thông báo mẫu chữ ký của Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền.
 • Gửi hồ sơ và đề nghị nhận kết quả qua đường bưu điện (chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp lại, sửa đổi hộ chiếu do điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, số chứng minh nhân dân trong hộ chiếu)
 • Tờ khai phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh, kèm theo bản photocoppy chứng minh nhân dân.
Địa điểm, cách thức gửi hồ sơ, tiền lệ phí hộ chiếu và nhận kết quả qua đường bưu điện thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông.

* Về thời hạn trả kết quả của cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh:
 1. Nếu hồ sơ nộp tại công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì trả kết quả trong thời hạn không quá 8 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
 2. Nếu hồ sơ nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an thì trả kết quả trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 3. Trường hợp trùng hoặc liền với ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lể, tết thì thời hạn nói trên được cộng thêm số ngày nghỉ đó theo quy định của Bộ luật lao động.
 4. Những trường hợp có nhu cầu cấp hộ chiếu gấp theo quy định trên thì giải quyết, trả kết quả sớm nhất trong thời hạn phạm vi quy định.
5. Lệ phí:
a) Văn bản áp dụng:
 • Thông tư 219/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
 • Công văn số 13021/A72-HC, ngày 06/11/2015 của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an về thực hiện Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính.
b) Mức thu lệ phí hộ chiếu phổ thông (Việt Nam đồng):
 • Cấp mới : 200.000,đ
 • Cấp lại do bị hư hỏng hoặc bị mất : 400.000,đ
 • (Trường hợp bổ sung, sửa đổi nội dung hộ chiếu thì thu bằng 25% mức thu tương ứng cùng loại)
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Facebook Comment

Diễn đàn xin visa, xuất nhập cảnh, định cư - đầu tư, di trú, du học, du lịch.
DMCA.com Protection Status