Hệ thống SEVIS là gì và hệ thống này ảnh hưởng đến tôi như thế nào?

An Nguyen

Chuyên gia Vàng
Bài viết
736
Nơi ở
Đà lạt
#2
Chương trình Hệ thống Theo dõi Sinh viên và Khách Trao đổi (SEVIS) yêu cầu các trường học và chương trình trao đổi phải xác minh tình trạng đăng ký của tất cả học sinh nước ngoài và khách trao đổi mới và tiếp tục. Đương đơn xin thị thực học sinh cần phải thanh toán lệ phí SEVIS trước khi có thể được cấp thị thực. Xem Trang web SEVIS để có thêm thông tin thị thực .
 

Cộng đồng Visadep.com