Hướng dẫn cách đặt lịch hẹn xin visa schengen

Admin

Admin - Founder
Thành viên BQT
Bài viết
46
Nơi ở
TPHCM
#1
1. Đăng nhập vào trang web của quốc gia bạn đang đăng ký (Áo / Thủ đô Jakarta)

2. Nếu bạn là người dùng lần đầu, vui lòng nhấp vào người dùng mới và cập nhật tất cả các mục bắt buộc các trường, đặt mật khẩu của bạn và nhấp gửi. Nếu đây không phải là lần đầu tiên bạn đặt một cuộc hẹn, sau đó chỉ cần nhập ID và mật khẩu email của bạn, hoàn thành yêu cầu xác minh dữ liệu và nhấp vào gửi.

3. Sau khi nhấp vào gửi, bạn sẽ được đưa đến trang menu cuộc hẹn chính. Bạn sẽ có một số lựa chọn và tùy chọn có sẵn:

a. Lịch hẹn của tôi. Điền vào các trường trống và nhấp vào tiếp tục.

ii. Nhấp vào Thêm cuộc hẹn và nhập cá nhân của người đăng ký thông tin. Nhưng xin lưu ý chỉ có một cuộc hẹn mỗi khe thời gian. Nếu bạn nhập tên cho cuộc hẹn 2-3, bạn sẽ không nhận được cuộc hẹn do các thời điểm cuộc hẹn hạn chế. Bạn có thể chia các cuộc hẹn mà bạn muốn có một khoảng thời gian khác có sẵn. Làm

lưu ý : thông tin này là bắt buộc và nếu không được nhập, thì bạn sẽ không thể chuyển sang bước tiếp theo.

iii. Trên trang tiếp theo, nhấp vào Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.
iv. Chọn ngày bạn muốn. Khi bạn nhấp vào các ngày, một mảng thời gian sẽ được hiển thị ở phía bên tay trái của màn hình - chọn thời gian hẹn bạn muốn và bấm vào xác nhận. Cửa sổ bật lên thông báo sẽ xuất hiện và bạn sẽ được đưa đến Xác nhận trang. Vào lúc này, và thư hẹn của bạn sẽ được gửi đến ID email đã đăng ký và bạn cũng sẽ nhận được tin tức về Giá trị của chúng tôi Đã thêm dịch vụ.


b. Sắp xếp lại lịch hẹn tôi. Nếu bạn muốn lên lịch lại cuộc hẹn, hãy nhấp vào cuộc hẹn tiếp theo thực đơn.

ii. Sẽ có 4 trường trống (Ref Number of theoint, Email ID, Số hộ chiếu và Số liên lạc) nơi bạn nhập 1 trong số4 chi tiết và nhấp vào xác nhận. Dữ liệu cuộc hẹn của bạn sẽ là được truy xuất và hiển thị trên màn hình.
iii. Khi dữ liệu của bạn đã được retrived trên màn hình, có một sự lựa chọn sắp xếp lại cuộc hẹn bên dưới thông tin của bạn.
iv. Khi bạn nhấp vào nó, bạn có thể chọn ngày và giờ mới theo số a.v. và sau đó nhấp vào xác nhận. Đến thời điểm này mới thư hẹn sẽ được gửi cho bạn qua ID email đã đăng ký của bạn.


c. Hủy cuộc hẹn tôi. Nếu bạn muốn hủy cuộc hẹn, hãy nhấp vào nút hủy.

ii. Một lần nữa, sẽ có 4 trường trống (Ref Number of the Cuộc hẹn, Email ID, Số hộ chiếu và Số liên lạc) trong mà bạn cần phải nhập 1 trong 4 chi tiết và nhấp vào xác nhận. Của bạn dữ liệu cuộc hẹn sẽ được truy xuất và hiển thị trên màn hình.
iii. Lựa chọn hủy cuộc hẹn của bạn cũng sẽ có sẵn tại đây.
Một email sẽ được gửi qua ID email đã đăng ký của bạn xác nhận rằng
bạn đã hủy cuộc hẹn của mình.


d. In hoặc email hoặc thư hẹn tôi. Khi bạn nhấp vào menu này, bạn có thể in lại cuộc hẹn của mình
thư bằng cách nhập 1 trong 4 trường. Một email sẽ được gửi cho bạn vào địa chỉ email đã đăng ký của bạn.


e. Truy xuất các cuộc hẹn chưa hoàn tất tôi. Trên menu này, bạn có thể truy xuất cuộc hẹn không đầy đủ
chi tiết. Nếu bạn chưa hoàn thành việc đặt lịch hẹn, bạn có thể chọn menu này để tiếp tục thay vì bắt đầu một menu mới quá trình hoàn thành việc đặt các cuộc hẹn của bạn.
 

Facebook Comment

Diễn đàn xin visa, xuất nhập cảnh, định cư - đầu tư, di trú, du học, du lịch.
DMCA.com Protection Status