Một người có thị thực du lịch có thể đổi sang thị thực học sinh khi họ đang ở Hoa Kỳ không nếu họ được phép nhập học và nhận được Mẫu đơn I-20?

caphesua

Chuyên gia cấp 3
Bài viết
72
Nơi ở
Hồ chí minh
#1
Một người có thị thực du lịch có thể đổi sang thị thực học sinh khi họ đang ở Hoa Kỳ không nếu họ được phép nhập học và nhận được Mẫu đơn I-20?
 

An Nguyen

Chuyên gia Vàng
Bài viết
736
Nơi ở
Đà lạt
#2
Có. Nói chung, bạn có thể nộp đơn xin thay đổi tình trạng thị thực không định cư nếu bạn nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ bằng thị thực không định cư, nếu tình trạng không định cư của bạn vẫn còn hiệu lực, nếu bạn chưa vi phạm các điều kiện dành cho tình trạng của bạn và bạn chưa thực hiện bất kỳ hành động nào khiến bạn không đủ điều kiện.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web của USCIS.
 

Cộng đồng Visadep.com