Tôi nên làm gì nếu tôi chuyển đến nước khác sau khi tôi đã đăng ký hồ sơ của tôi tại www.ustraveldocs.com?

caphesua

Chuyên gia cấp 3
Bài viết
72
Nơi ở
Hồ chí minh
#1
Tôi nên làm gì nếu tôi chuyển đến nước khác sau khi tôi đã đăng ký hồ sơ của tôi tại www.ustraveldocs.com và chưa nộp hồ sơ xin thị thực , hoặc nếu tôi muốn nộp đơn xin thị thực mới ở một quốc gia khác nơi tôi nộp trước đây?
 

An Nguyen

Chuyên gia Vàng
Bài viết
736
Nơi ở
Đà lạt
#2
Bạn không cần phải tạo một hồ sơ mới nếu dịch vụ được cung cấp bởi CGI. Bạn chỉ cần liên hệ qua mục Liên lạc với chúng tôi trên website và cung cấp số hộ chiếu, UID của bạn hoặc địa chỉ email để họ có thể tìm kiếm và cập nhật hồ sơ của bạn theo quốc gia mới nơi bạn dự định nộp đơn xin thị thực Mỹ. Nếu bạn đang nộp đơn xin thị thực ở một đất nước mà dịch vụ không được cung cấp bởi CGI, bạn sẽ được yêu cầu tạo một hồ sơ mới. Xin lưu ý, biên lai thu phí nộp đơn xin thị thực MRV đã thanh toán ở một quốc gia này sẽ không được chuyển nhượng cho các quốc gia khác.
 

Cộng đồng Visadep.com